Mod Group Amsterdam | Rijswijkstraat 185 | 1062 EV Amsterdam
020 - 617 6712
info@www.mod-group.nl

Disclaimer

Deze website bevat mede informatie afkomstig van huurders binnen de
Mod-Group Amsterdam

De Mod-Group stelt haar huurders in de gelegenheid informatie op deze website te plaatsen, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De Mod-Group staat niet in voor de volledigheid of juistheid van de door de huurders aangeleverde gegevens , of voor het bijgewerkt zijn van de informatie die op de site te raadplegen is

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle afbeeldingen op de website Kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. De Mod-Group is niet verantwoordelijk voor websites of andere informatie van externe organisaties waarnaar wordt verwezen. De Mod-group is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina(‘s) gekoppelde bestanden of websites. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden/sites in.

De Mod-Group is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of raadpleging van of de inhoud van de webpagina(‘s) of met de onmogelijkheid de webpagina(‘s) te kunnen raadplegen.